John Wick 3 KickAss Torrent

John Wick 3 KickAss Torrent

John Wick 3

Share Ratio Seeds 20 Peers 35

Clean torrent John Wick 3

STARTING:

Video: 1700 kbit / s

RESOLUTION: 720×304

RUNTiME: 2h 10m 43s

Subtitles: English if needed

SOUND: 192 kbit / AC3

THE LANGUAGE OF ENGLISH

CODE: MUSE

SPECIAL THANKS: DdHD and KING_DVD & HITMAN and SR & Warm & MUSE

NOTES: Have fun.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02473003777