The Lego Movie 2 full movie download torrent

The Lego Movie 2 full movie download torrent

The Lego Movie 2

Share Ratio Seeds 33 Peers 39

Clean torrent The Lego Movie 2

Release: Lego Movie 2 Second

SOURCE: 1080p VOD – Thank you, warm king 🙂

ViDEO: 1300 Kbps -2 passes

SOLUTION: 720×304

RUNTIME: 1h 45m 43d

Text: No.

AUDiO: 384 kbps AC3

END OF LANGUAGE

Encoder: DdHD

SPECIAL THANK YOU: BOSS_HITMAN + DdHD + KING_DVD + Ach + Mr. Spying + Temperature

NOTE: Enjoy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02473003777