Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543

2,500,000 2,250,000

Điện thoại lập trình, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600, KX-NCP500 and KX-NCP1000 (thay thế điện thoại KX-DT333)

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543

2,500,000 2,250,000

02473003777